Faktúry za energie sú stále obrovské, kompenzácie viaznu

Viac ako polovica HoReCa prevádzok je odkázaná na pomoc štátu – tá však ani po mesiacoch neprichádza

Už takmer rok zápasia ubytovacie zariadenia a gastro prevádzky s rozsiahlymi negatívnymi dopadmi energetickej krízy. Najnovšie prieskumy Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) potvrdzujú, že prežitie viac než polovice z nich je závislé od štátnej pomoci. Napriek tomu, že podniky mohli v minulom roku žiadať o kompenzácie za mesiace august a september, výzvu, ktorá by pokrývala obdobie od októbra až decembra minulého roka ministerstvo hospodárstva doposiaľ nezverejnilo. Mnohé prevádzky tak stoja pred otázkou, ako a z čoho tento mesiac extrémne účty za energie zaplatia.

Z aktuálneho prieskumu AHRS o cenách elektrickej energie a plynu v období od októbra do decembra minulého roka vyplýva, že v danom čase nakupovala takmer polovica prevádzok energie za výrazne vyššie ako zastropované ceny. Pri plyne išlo o približne štvrtinu prevádzok.

Mnohí podnikatelia pritom zistili skutočné náklady a výšku cien za nakupované energie až po doručení zúčtovacích faktúr, a tak musia v krátkej lehote doplatiť vysoké nedoplatky. Počet takýchto prevádzok pritom opäť výraznejšie vzrástol už v úvode tohto roka, kedy mnohým z nich skončili garantované zmluvy so svojimi dodávateľmi.

Od januára je tak až polovica gastro a ubytovacích zariadení nútená nakupovať energie za spotové či trhové ceny. „Dodávatelia energií dnes, pochopiteľne, odmietajú uzatvárať zmluvy na dlhšie obdobie. Takýto stav podniky zmeniť nedokážu. Viac ako 90% prevádzok pôsobiacich v HoReCa sektore tvoria malé a stredné podniky, ktorých vyjednávacia pozícia nie je dostatočná na zabezpečenie takýchto podmienok,“ upozorňuje prezident AHRS, Marek Harbuľák.

Problémom pre domáce gastro a hotelierstvo je aj samotná výška cenových stropov energií. Zastropované ceny totiž predstavujú až trojnásobok ceny, ktorú prevádzky platili pred rokom. Napriek tomu, že množstvo hotelov, penziónov a reštaurácií spadá z hľadiska počtu zamestnancov či obratov do kategórie malých a stredných podnikov, z hľadiska spotreby energií nepatria do režimu tzv. chránených podnikov, ktoré dostávajú zálohové platby s prepočtom len do výšky zastropovaných cien energií. Tieto podniky teda v praxi musia zaplatiť neraz sedem až desaťnásobne vyššie zálohové platby ako v minulom roku.

„Mnohé z týchto podnikov pritom v súčasnosti ešte navyše stále splácajú dlhy z pandemického obdobia. Spolu s vysokými zálohami za energie tak čelia problémom s cash flow. Nie je v ich silách zaplatiť vysoké zálohy dodávateľom energií a zároveň splácať dlžné sumy štátu. Tu musí začať okamžite konať štát,“ zdôrazňuje Harbuľák.

Práve z tohto dôvodu sa asociácia ešte minulý týždeň obrátila na ministra hospodárstva a požiadala ho o urýchlené zverejnenie výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií aj za obdobie mesiacov október až december 2022. Stanovisko ministra k tejto veci však HoReCa sektor doposiaľ nedostal. „Na základe medializovaných informácií o čerpaní kompenzácií podnikov za obdobie august až september vyplatilo ministerstvo hospodárstva žiadateľom o kompenzáciu celkovo 107 miliónov eur. To predstavuje len zhruba tretinu alokovanej sumy pre tento účel, čo považujeme za nedostatočné,“ uzatvára prezident AHRS.

Odporúčame tiež...

Generic filters
Exact matches only
Search in excerpt
Search in title
Search in content