Magazín o skvelom jedle, víne a cestovaní

Hotely a reštaurácie očakávajú slabšie leto

Dopyt hostí ovplyvnia vyššie životné náklady domácností aj vojnový konflikt na Ukrajine

Nastávajúcu letnú sezónu, fungovanie počas pandémie koronavírusu aj situáciu na pracovnom trhu hodnotili predstavitelia reštaurácií a hotelov na dvojdňovej . HORECA konferencii 2022, ktorá sa konala tento týždeň v Žiline.  Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií, Marek Harbuľák v tejto súvislosti skonštatoval, že štátna pomoc podnikom skutočne pomohla prečkať najhoršie „pandemické“ časy.

„Sprostredkované informácie o výbere DPH ukazujú, že pokles počtu podnikov s SK NACE kódom, ktorý prislúcha k ubytovacím a gastro službám, bol minimálny. Štátna pomoc, i napriek určitým výhradám k rýchlosti vyplácania, zamestnávateľom pomohla.“

To potvrdzuje i generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Tomáš Ondečka: „Segmentu ubytovania a gastra sme zo schém štátnej pomoci doposiaľ vyplatili 95 miliónov eur. Ešte stále diskutujeme aj o možnosti čerpania pomoci za január a február tohto roka, práve v týchto mesiacoch totiž časť podnikov ešte stále zaznamenávala pokles tržieb o 25-50%,“. Zamestnávatelia z gastra a hotelierstva spoločne diskutovali aj o blížiacej sa letnej dovolenkovej sezóne. Počas nej síce očakávajú vyšší podiel zahraničnej klientely, predovšetkým zo susedných krajín Slovenska, avšak čísla podobné obdobiam z pred vypuknutia pandémie nepredpokladajú. Dôvodom sú vyššie životné náklady domácností, vojnový konflikt na Ukrajine i zmeny spotrebiteľského správania a preferencií turistov.

 „Predovšetkým slovenskí zákazníci v súčasnosti prehodnocujú výšku výdavkov na dovolenku a voľný čas, čo môže spôsobiť krátenie dovoleniek i menší počet prenocovaní,“ pokračuje Marek Harbuľák.

Konferencia hodnotila súčasný stav v hotelovom a gastrosegmente

Chýba 10 000 zamestnancov

Ďalšou z kľúčových tém konferencie boli zmeny na trhu práce. V dôsledku pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacou (ne)istotou stability pracovných miest zo sektoru HORECA v uplynulých rokoch odišli tisíce zamestnancov. Podľa údajov pracovného portálu Profesia.sk len v roku 2020 prácu v gastre ukončilo takmer 8 000 ľudí.

„S akútnym nedostatkom pracovníkov bojujeme aj naďalej, o čom svedčí stále viac ako desaťtisíc voľných pracovných miest. Otázkou preto zostáva nielen to, ako obnoviť dôveru bývalých zamestnancov v prácu v týchto odvetviach no i to, kde a ako efektívne hľadať kvalifikovaných pracovníkov i nové talenty,“ vysvetľuje prezident AHRS.

 Požiadavky na schopnosti a zručnosti zamestnancov v sektore HORECA pritom výrazne mení i digitálna transformácia spoločnosti. Tá sa pritom v praxi nutne netýka len starších zamestnancov, no i kategórie takzvaných mileniálov. „Automatizácia a digitalizácia už o niekoľko rokov zasiahne každú druhú pracovnú pozíciu. Tie sa buď transformujú alebo zaniknú – najväčšie zmeny pritom očakávame pri pozíciách s vysokým podielom fyzickej práce. Príprava budúcich absolventov škôl, ale aj kvalitné celoživotné vzdelávanie zamestnancov budú zohrávať kľúčovú úlohu,“ zdôrazňuje Lucia Lednárová Dítětová, analytička spoločnosti Trexima.

Zamestnávanie ľudí z Ukrajiny nie je záchrana

Napriek tomu, že obsadiť voľné pracovné miesta by mohli aj odídenci z Ukrajiny, miera do akej v skutočnosti pomôžu nahradiť chýbajúcu pracovnú silu je otázna. Od vypuknutia vojnového konfliktu našlo v sektore HORECA uplatnenie už viac ako 500 Ukrajincov – napriek statusu dočasného útočiska ich však podľa prezidenta AHRS, Mareka Harbuľáka v praxi nebolo a stále ani nie je jednoduché zamestnať.

Prezident AHRS Marek Harbuľák na konferencii

„Narážame nielen na byrokraciu, no i na to, že uchádzači o zamestnanie deklarujú, že sa chcú domov vrátiť ihneď ako im to situácia umožní. Zároveň s touto prácou často nemajú žiadne skúsenosti. Musíme ich preto najskôr zaškoliť, a tento proces, v závislosti od typu práce, nejaký čas trvá.“ Mnohým odídencom v praxi komplikuje či dokonca znemožňuje nájdenie si zamestnania nedostatočné zázemie. Asociácia zdôrazňuje, že v tejto oblasti by im mal vhodné podmienky, vrátane starostlivosti o deti, zabezpečiť štát.

„Od vypuknutia vojnového konfliktu improvizujeme ako vieme. Zopakovala sa situácia z obdobia pandémie – štát na túto situáciu nebol a ani po mesiacoch stále nie je pripravený, a ani schopný na vzniknutú situáciu pružne zareagovať, a to je chyba,“ konštatuje Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Asociácia však oceňuje, že štát vyšiel v ústrety jej iniciatíve a spoločne s hoteliermi uľahčil odídencom získavanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré je pre prácu v gastre a hotelierstve nevyhnutné. „Úrad verejného zdravotníctva nám vyšiel promptne v ústrety a aktívne sa zapojil do zefektívnenia študijných materiálov pre odídencov. Tie tiež v značnom rozsahu preložil aj do ukrajinského jazyka. Získať zdravotný preukaz síce stále nie je jednoduché, no s aktívnou pomocou zamestnávateľov sa to dá,“ uzatvára prezident AHRS, Marek Harbuľák.

Odporúčame tiež...

Generic filters
Exact matches only
Search in excerpt
Search in title
Search in content